Related projects

Archives

CLARIN 10 år: publikasjon

I februar 2022 feirer CLARIN ERIC sin 10. bursdag. Ved denne anledningen skal det publiseres en bok bestående av artikler. CLARIN ber om bidrag. Her er det en god mulighet for norske CLARINO-sentere til å profilere seg.

Vellykket virtuell CLARIN-konferanse

Den årlige CLARIN-konferansen var vellykket. Det var 15 deltakere fra Norge og to av disse holdt et innlegg. Selv om det virtuelle opplegget fungerte bra, ser vi frem til neste års konferanse i Madrid, som er planlagt til 27.–29. september 2021.

CLARIN 2020 blir digital

I oktober 2020 blir den årlige CLARIN-konferanse avholdt i et digitalt format. Dette gjør det mulig for flere å delta sammenlignet med tidligere år. De som er interessert bes melde seg på. Det er to presentasjoner fra CLARINO.

Konferanserapport CLARIN 2019

Utvalgte presentasjoner på CLARINs årlige konferanse i 2019 er nå publisert ved LIU Press som Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2019.

Brukerundersøkelse i CLARINO

I oppdrag av Forskningsrådet har CLARINO utført en brukerundersøkelse. Les rapporten her.

CLARINO+ er i gang

Prosjektet CLARINO+ har som mål å oppgradere den nasjonale infrastrukturen CLARINO. Kontrakten ble mottatt 20. mai 2020 men prosjektet startet 1. mars.

CLARINO Bergen Centre har fått fornyet tillit

Tekniske sentere utgjør ryggraden i den europeiske infrastrukturen CLARIN. Én av disse er CLARINO Bergen Centre som nå har blitt resertifisert som et anerkjent CLARIN type B senter. Dette betyr at Bergen har fått fornyet tillitt som en viktig node i CLARIN-nettverket. Som en del av sertifiseringen har senteret i Bergen for første gang fått kvalitetsstempelet CoreTrustSeal.

Tour de CLARIN gjennom Norge

I Tour de CLARIN blir alle medlemsland satt i søkelyset. Nå er det Norges tur. Fire artikler ble publisert om CLARINO:

CLARIN 2019 annual conference in Leipzig

Five representatives from Norway attended the CLARIN 2019 Annual Conference in Leipzig from September 30 to October 2, 2019. Scott Rettberg was the first invited speaker at the event. Koenraad De Smedt attended the National Coordinators’ Forum. Oddrun Ohren is Norway’s representative in the Metadata Task Force. Hemed Al Ruwehy attended the meeting of CLARIN centres. And Marianne Myhren made her debut in the CLARIN Legal and Ethical Issues Committee.

CLARINO+ selected for negotiations

The CLARINO+ project application which was sent to the Research Council of Norway in 2018, has been selected for negotiations which will likely lead to funding. The project plan calls for an upgrade of the CLARINO infrastructure over three years and an operational phase of ten years.