Related projects

Archives

Call for Abstracts: CLARIN2023

Bidrag til CLARIN Annual Conference 2023 utbes. Denne årlige konferansen innen humaniora og samfunnsvitenskap har som mål å dele erfaringer med CLARIN-infrastrukturen, metoder for god praksis og planer for fremtidig utvikling. Konferansen vil avholdes i Leuven (Belgia) men det vil også være mulig å delta virtuelt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.