Related projects

Archives

CLARIN og CLARINO på DH2023

På konferansen DH2023 fra 10. til 14. juli 2023 deltar CLARIN og CLARINO på flere måter. Det blir avholdt en Twin Talks workshop og representanter fra CLARIN ERIC og CLARINO deltar på en paneldiskusjon om juridiske utfordringer mht. digitale ressurser innen humaniora. Nasjonalbiblioteket hadde en plakat om DH-Lab.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.