Related projects

Archives

Nye instruksjonsvideoer for CLARINO

Prosjektet CLARINO+ har produsert 8 nye instruksjonsvideoer til CLARINO- og CLARIN-ressurser:

  1. Deponering av språkressurser i Clarino Bergenssenterets datadepot
  2. Søk i Clarin Virtual Language Observatory
  3. Korpuskel – Introduksjon
  4. Korpuskel – KWIC-konkordans
  5. Korpuskel – Menystyrte søk
  6. Korpuskel – Ulike visningsmåter
  7. Glossa – et søkeverktøy for korpus (1)
  8. Glossa – et søkeverktøy for korpus (2)

Samtlige videoene er tilgjengelige på Panopto.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.