Related projects

Archives

CLARINs jubileumsbok

Jubileumsboken om CLARIN ble publisert i oktober 2022 og beskriver hvordan forskningsinfrastrukturen ble bygget og brukt i de første ti årene.

Boken har et kapittel om leksikografisk arbeid forfattet av Margunn Rauset, Gyri Smørdal Losnegaard, Helge Dyvik, Paul Meurer, Rune Kyrkjebø og Koenraad De Smedt. Kapitlet greier ut om hvordan CLARINO har bidratt til korpusbaserte metoder i tre norske ordboksprosjekter.

Et annet kapittel om terminologisk arbeid støttet av CLARINO er forfattet av Gisle Andersen og Peder Gammeltoft.

Boken har også mange andre kapitler om arbeidet med og utnyttelse av ulike tjenester i CLARIN.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.