Related projects

Archives

Words, words!

Jubileumsboken om CLARIN har et kapittel om leksikografi forfattet av Margunn Rauset, Gyri Smørdal Losnegaard, Helge Dyvik, Paul Meurer, Rune Kyrkjebø og Koenraad De Smedt. Kapitlet greier ut om hvordan CLARINO har bidratt til korpusbaserte metoder i tre norske ordboksprosjekter. Boken har også mange andre kapitler om arbeidet med og utnyttelse av ulike tjenester i CLARIN.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.