Related projects

Archives

Nytt nettsted for K-senter

CLARIN Knowledge Center for Data Management er flitted til SIKT og har dermed fått et nytt nettsted. Dette K-senteret gir råd mht. datahåndtering og lisensiering.

Call for Abstracts: CLARIN2023

Bidrag til CLARIN Annual Conference 2023 utbes. Denne årlige konferansen innen humaniora og samfunnsvitenskap har som mål å dele erfaringer med CLARIN-infrastrukturen, metoder for god praksis og planer for fremtidig utvikling. Konferansen vil avholdes i Leuven (Belgia) men det vil også være mulig å delta virtuelt.

Metadata Best Practice

CLARINO+ har produsert en ny rapport: Metadata Best Practice. Målet er å beskrive hvordan metadata er standardisert og bør brukes i CLARIN-systemet. Rapporten skisserer først CMDI (Component MetaData Infrastructure) og beskriver hvordan metadataprofiler og -verktøy brukes i CLARINO. Deretter gis det retningslinjer for beskrivelse av språkressurser og praktisk råd for å fylle ut en metadataprofil.

Ny introduksjonsvideo

CLARIN har lansert en ny introduksjonsvideo.

CLARINs jubileumsbok

Jubileumsboken om CLARIN ble publisert i oktober 2022 og beskriver hvordan forskningsinfrastrukturen ble bygget og brukt i de første ti årene.

Boken har et kapittel om leksikografisk arbeid forfattet av Margunn Rauset, Gyri Smørdal Losnegaard, Helge Dyvik, Paul Meurer, Rune Kyrkjebø og Koenraad De Smedt. Kapitlet greier ut om hvordan CLARINO har bidratt til korpusbaserte metoder i tre norske ordboksprosjekter.

Et annet kapittel om terminologisk arbeid støttet av CLARINO er forfattet av Gisle Andersen og Peder Gammeltoft.

Boken har også mange andre kapitler om arbeidet med og utnyttelse av ulike tjenester i CLARIN.

CLARIN 2022 med norsk deltagelse i Praha

CLARIN2022CLARIN2022 i Praha hadde fem deltagere fra Norge fysisk til stede og aktive i komitémøtene. På programmet var det ett innlegg med en medforfatter i Bergen. Det var også en plakat om CLARINO og bibliotekene i Norge.

CLARIN 2022 hybrid conference in Prague

CLARIN 2022 will be organized as a hybrid conference, with physical attendance in Prague and virtual participation from all over Europe and beyond. Registration for virtual attendance is still open.

Programmet for CLARIN 2021 er publisert

Programmet for CLARIN 2021, årets utgave av den årlige CLARIN-konferansen, er publisert. Det blir mye spennende. Meld dere på.

CLARIN 2021 blir nettbasert

Også i år blir den årlige CLARIN-konferansen (27. – 29. september) nettbasert. Dermed kan flere delta uten kostnad. Les mer om konferansen. Her er påmeldingslenken.

Call for PhD abstracts still open

The call for PhD abstracts at the CLARIN 2021 annual conference is still open!