Related projects

Archives

In memoriam Jon Arild Olsen

Vi melder med sorg at Jon Arild Olsen gikk bort 16. mars 2024. Jon Arild var en humanist med bakgrunn i fransk filologi. Han var leder for Språkbanken og vikarierende nasjonal representant i CLARINs generalforsamling i flere år. Vi vil savne hans varme personlighet.

In memoriam Rune Kyrkjebø

Vi melder med sorg at Rune Kyrkjebø gikk bort 22. desember 2023. Han hadde viktige roller i både CLARINO og CLARIN ERIC. Vi kommer til å savne hans smil og hjelpsomme, vennlige engasjement. CLARIN har publisert et minneord.

Konferanserapporten CLARIN 2023

Konferanserapporten fra CLARIN Annual Conference 2023 er tilgjengelig her.

Terminologiseminar

Det ble holdt et seminar “Fra ord til handling” ved UiB 8. september 2023 om modellar for nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utvikling og bruk av terminologi. Flere innlegg nevnte Termportalen, en termbank-infrastruktur som er blitt utviklet i samarbeid og med støtte fra bl.a. CLARINO siden 2012. Det er fortsatt arbeid på Termportalen i oppdateringsprosjektet CLARINO+ per idag.

CLARINO på CLARIN2023

Nasjonalbiblioteket deltar på CLARIN2023 Annual Conference med et innlegg om DH-LAB: a corpus infrastructure for social sciences and humanities computing.

Nye instruksjonsvideoer for CLARINO

Prosjektet CLARINO+ har produsert 8 nye instruksjonsvideoer til CLARINO- og CLARIN-ressurser:

  1. Deponering av språkressurser i Clarino Bergenssenterets datadepot
  2. Søk i Clarin Virtual Language Observatory
  3. Korpuskel – Introduksjon
  4. Korpuskel – KWIC-konkordans
  5. Korpuskel – Menystyrte søk
  6. Korpuskel – Ulike visningsmåter
  7. Glossa – et søkeverktøy for korpus (1)
  8. Glossa – et søkeverktøy for korpus (2)

Samtlige videoene er tilgjengelige på Panopto.

CLARIN og CLARINO på DH2023

På konferansen DH2023 fra 10. til 14. juli 2023 deltar CLARIN og CLARINO på flere måter. Det blir avholdt en Twin Talks workshop og representanter fra CLARIN ERIC og CLARINO deltar på en paneldiskusjon om juridiske utfordringer mht. digitale ressurser innen humaniora. Nasjonalbiblioteket hadde en plakat om DH-Lab.

CLARIN Annual Conference 2023

Den årlige CLARIN-konferansen blir avholdt i Leuven (Belgia) fra 16. til 18. oktober 2023. Vurder å sende inn et sammendrag. Det blir også organisert en økt med presentasjoner av doktorgradsprosjekt tilknyttet CLARIN.

Nytt nettsted for K-senter

CLARIN Knowledge Center for Data Management har blitt flyttet til SIKT og har dermed fått et nytt nettsted. Dette K-senteret gir råd mht. datahåndtering og lisensiering.

Call for Abstracts: CLARIN2023

Bidrag til CLARIN Annual Conference 2023 utbes. Denne årlige konferansen innen humaniora og samfunnsvitenskap har som mål å dele erfaringer med CLARIN-infrastrukturen, metoder for god praksis og planer for fremtidig utvikling. Konferansen vil avholdes i Leuven (Belgia) men det vil også være mulig å delta virtuelt.