Related projects

Archives

Terminologiseminar

Det ble holdt et seminar “Fra ord til handling” ved UiB 8. september 2023 om modellar for nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utvikling og bruk av terminologi. Flere innlegg nevnte Termportalen, en termbank-infrastruktur som er blitt utviklet i samarbeid og med støtte fra bl.a. CLARINO siden 2012. Det er fortsatt arbeid på Termportalen i oppdateringsprosjektet CLARINO+ per idag.

CLARINO på CLARIN2023

Nasjonalbiblioteket deltar på CLARIN2023 Annual Conference med et innlegg om DH-LAB: a corpus infrastructure for social sciences and humanities computing.

Nye instruksjonsvideoer for CLARINO

Prosjektet CLARINO+ har produsert 8 nye instruksjonsvideoer til CLARINO- og CLARIN-ressurser. For korpusverktøyet Glossa finner du her to instruksjonsvideoer, kopusverktøyet Korpuskel dekkes av fire videoer. I tillegg finner du instruksjonsvideo for søk i CLARIN Virtual Language Observatory og instruksjon for deponering av materiale i Clarino Bergenssenterets datalager.

CLARIN og CLARINO på DH2023

På konferansen DH2023 fra 10. til 14. juli 2023 deltar CLARIN og CLARINO på flere måter. Det blir avholdt en Twin Talks workshop og representanter fra CLARIN ERIC og CLARINO deltar på en paneldiskusjon om juridiske utfordringer mht. digitale ressurser innen humaniora. Nasjonalbiblioteket hadde en plakat om DH-Lab.

CLARIN Annual Conference 2023

Den årlige CLARIN-konferansen blir avholdt i Leuven (Belgia) fra 16. til 18. oktober 2023. Vurder å sende inn et sammendrag. Det blir også organisert en økt med presentasjoner av doktorgradsprosjekt tilknyttet CLARIN.

Nytt nettsted for K-senter

CLARIN Knowledge Center for Data Management har blitt flyttet til SIKT og har dermed fått et nytt nettsted. Dette K-senteret gir råd mht. datahåndtering og lisensiering.

Call for Abstracts: CLARIN2023

Bidrag til CLARIN Annual Conference 2023 utbes. Denne årlige konferansen innen humaniora og samfunnsvitenskap har som mål å dele erfaringer med CLARIN-infrastrukturen, metoder for god praksis og planer for fremtidig utvikling. Konferansen vil avholdes i Leuven (Belgia) men det vil også være mulig å delta virtuelt.

Metadata Best Practice

CLARINO+ har produsert en ny rapport: Metadata Best Practice. Målet er å beskrive hvordan metadata er standardisert og bør brukes i CLARIN-systemet. Rapporten skisserer først CMDI (Component MetaData Infrastructure) og beskriver hvordan metadataprofiler og -verktøy brukes i CLARINO. Deretter gis det retningslinjer for beskrivelse av språkressurser og praktisk råd for å fylle ut en metadataprofil.

Ny introduksjonsvideo

CLARIN har lansert en ny introduksjonsvideo.

CLARINs jubileumsbok

Jubileumsboken om CLARIN ble publisert i oktober 2022 og beskriver hvordan forskningsinfrastrukturen ble bygget og brukt i de første ti årene.

Boken har et kapittel om leksikografisk arbeid forfattet av Margunn Rauset, Gyri Smørdal Losnegaard, Helge Dyvik, Paul Meurer, Rune Kyrkjebø og Koenraad De Smedt. Kapitlet greier ut om hvordan CLARINO har bidratt til korpusbaserte metoder i tre norske ordboksprosjekter.

Et annet kapittel om terminologisk arbeid støttet av CLARINO er forfattet av Gisle Andersen og Peder Gammeltoft.

Boken har også mange andre kapitler om arbeidet med og utnyttelse av ulike tjenester i CLARIN.