Related projects

Archives

CLARIN 2021: call for papers (deadline extended!)

CLARIN ønsker bidrag til konferansen CLARIN 2021. Sammendrag på maks. 4 sider kan sendes inn. Temaene er omtrent alt som har å gjøre med oppbygging, drift og bruk av infrastrukturen. Dette er en god anledning for det norske CLARINO-miljøet til å formidle virksomheten.

Marco Passarotti og Tomáš Mikolov er inviterte foredragsholdere på CLARIN 2021

Den årlige CLARIN-konferansen blir avholdt i Madrid 27.-29. September 2021. De to inviterte foredragsholderne er Marco Passarotti og Tomáš Mikolov. Se CLARINs nettsted for mer informasjon. Der finner du også informasjon om hvordan du kan sende inn forslag til foredrag.

CLARIN 10 år: publikasjon

I februar 2022 feirer CLARIN ERIC sin 10. bursdag. Ved denne anledningen skal det publiseres en bok bestående av artikler. CLARIN ber om bidrag. Her er det en god mulighet for norske CLARINO-sentere til å profilere seg.

Vellykket virtuell CLARIN-konferanse

Den årlige CLARIN-konferansen var vellykket. Det var 15 deltakere fra Norge og to av disse holdt et innlegg. Selv om det virtuelle opplegget fungerte bra, ser vi frem til neste års konferanse i Madrid, som er planlagt til 27.–29. september 2021.

CLARIN 2020 blir digital

I oktober 2020 blir den årlige CLARIN-konferanse avholdt i et digitalt format. Dette gjør det mulig for flere å delta sammenlignet med tidligere år. De som er interessert bes melde seg på. Det er to presentasjoner fra CLARINO.

Konferanserapport CLARIN 2019

Utvalgte presentasjoner på CLARINs årlige konferanse i 2019 er nå publisert ved LIU Press som Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2019.

Brukerundersøkelse i CLARINO

I oppdrag av Forskningsrådet har CLARINO utført en brukerundersøkelse. Les rapporten her.

CLARINO+ er i gang

Prosjektet CLARINO+ har som mål å oppgradere den nasjonale infrastrukturen CLARINO. Kontrakten ble mottatt 20. mai 2020 men prosjektet startet 1. mars.

CLARINO Bergen Centre har fått fornyet tillit

Tekniske sentere utgjør ryggraden i den europeiske infrastrukturen CLARIN. Én av disse er CLARINO Bergen Centre som nå har blitt resertifisert som et anerkjent CLARIN type B senter. Dette betyr at Bergen har fått fornyet tillitt som en viktig node i CLARIN-nettverket. Som en del av sertifiseringen har senteret i Bergen for første gang fått kvalitetsstempelet CoreTrustSeal.

Tour de CLARIN gjennom Norge

I Tour de CLARIN blir alle medlemsland satt i søkelyset. Nå er det Norges tur. Fire artikler ble publisert om CLARINO: