Related projects

Archives

Ny introduksjonsvideo

CLARIN har lansert en ny introduksjonsvideo.

CLARINs jubileumsbok

Jubileumsboken om CLARIN ble publisert i oktober 2022 og beskriver hvordan forskningsinfrastrukturen ble bygget og brukt i de første ti årene.

Boken har et kapittel om leksikografisk arbeid forfattet av Margunn Rauset, Gyri Smørdal Losnegaard, Helge Dyvik, Paul Meurer, Rune Kyrkjebø og Koenraad De Smedt. Kapitlet greier ut om hvordan CLARINO har bidratt til korpusbaserte metoder i tre norske ordboksprosjekter.

Et annet kapittel om terminologisk arbeid støttet av CLARINO er forfattet av Gisle Andersen og Peder Gammeltoft.

Boken har også mange andre kapitler om arbeidet med og utnyttelse av ulike tjenester i CLARIN.

CLARIN 2022 med norsk deltagelse i Praha

CLARIN2022CLARIN2022 i Praha hadde fem deltagere fra Norge fysisk til stede og aktive i komitémøtene. På programmet var det ett innlegg med en medforfatter i Bergen. Det var også en plakat om CLARINO og bibliotekene i Norge.

CLARIN 2022 hybrid conference in Prague

CLARIN 2022 will be organized as a hybrid conference, with physical attendance in Prague and virtual participation from all over Europe and beyond. Registration for virtual attendance is still open.

Programmet for CLARIN 2021 er publisert

Programmet for CLARIN 2021, årets utgave av den årlige CLARIN-konferansen, er publisert. Det blir mye spennende. Meld dere på.

CLARIN 2021 blir nettbasert

Også i år blir den årlige CLARIN-konferansen (27. – 29. september) nettbasert. Dermed kan flere delta uten kostnad. Les mer om konferansen. Her er påmeldingslenken.

Call for PhD abstracts still open

The call for PhD abstracts at the CLARIN 2021 annual conference is still open!

Ny stilling utlyst ved CLARINO Bergen Centre

Universitetsbiblioteket i Bergen lyser ut en ny midlertidig stilling som digital utvikler ifm. tekst- og språkressurser i prosjektet CLARINO+, som oppdaterer den nasjonale CLARINO-infrastrukturen. Universitetsbiblioteket deltar langsiktig i CLARINO gjennom utbygging og drift av et senter. Universitetsbibliotekets bidrag til CLARINO+ er et viktig ledd i utvikling av digital humaniora for åpen vitenskap.

CLARIN 2021: call for papers (deadline extended!)

CLARIN ønsker bidrag til konferansen CLARIN 2021. Sammendrag på maks. 4 sider kan sendes inn. Temaene er omtrent alt som har å gjøre med oppbygging, drift og bruk av infrastrukturen. Dette er en god anledning for det norske CLARINO-miljøet til å formidle virksomheten.

Marco Passarotti og Tomáš Mikolov er inviterte foredragsholdere på CLARIN 2021

Den årlige CLARIN-konferansen blir avholdt i Madrid 27.-29. September 2021. De to inviterte foredragsholderne er Marco Passarotti og Tomáš Mikolov. Se CLARINs nettsted for mer informasjon. Der finner du også informasjon om hvordan du kan sende inn forslag til foredrag.