Related projects

Archives

Metadata Best Practice

CLARINO+ har produsert en ny rapport: Metadata Best Practice. Målet er å beskrive hvordan metadata er standardisert og bør brukes i CLARIN-systemet. Rapporten skisserer først CMDI (Component MetaData Infrastructure) og beskriver hvordan metadataprofiler og -verktøy brukes i CLARINO. Deretter gis det retningslinjer for beskrivelse av språkressurser og praktisk råd for å fylle ut en metadataprofil.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.