Related projects

Archives

Terminologiseminar

Det ble holdt et seminar “Fra ord til handling” ved UiB 8. september 2023 om modellar for nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utvikling og bruk av terminologi. Flere innlegg nevnte Termportalen, en termbank-infrastruktur som er blitt utviklet i samarbeid og med støtte fra bl.a. CLARINO siden 2012. Det er fortsatt arbeid på Termportalen i oppdateringsprosjektet CLARINO+ per idag.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.