Related projects

Archives

CLARIN 2021: call for papers (deadline extended!)

CLARIN ønsker bidrag til konferansen CLARIN 2021. Sammendrag på maks. 4 sider kan sendes inn. Temaene er omtrent alt som har å gjøre med oppbygging, drift og bruk av infrastrukturen. Dette er en god anledning for det norske CLARINO-miljøet til å formidle virksomheten.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.