Related projects

Archives

Ny stilling utlyst ved CLARINO Bergen Centre

Universitetsbiblioteket i Bergen lyser ut en ny midlertidig stilling som digital utvikler ifm. tekst- og språkressurser i prosjektet CLARINO+, som oppdaterer den nasjonale CLARINO-infrastrukturen. Universitetsbiblioteket deltar langsiktig i CLARINO gjennom utbygging og drift av et senter. Universitetsbibliotekets bidrag til CLARINO+ er et viktig ledd i utvikling av digital humaniora for åpen vitenskap.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.