Related projects

Archives

NO-CLARIN-prosjektet avholdt et nasjonalt møte om CLARIN i Oslo 18. juni 2010 i Auditoriet på Nasjonalbiblioteket. Program var som følger:

Deltagerliste