Related projects

Archives

CLARINO+ er i gang

Prosjektet CLARINO+ har som mål å oppgradere den nasjonale infrastrukturen CLARINO. Kontrakten ble mottatt 20. mai 2020 men prosjektet startet 1. mars.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.