Related projects

Archives

CLARINO Bergen Centre har fått fornyet tillit

Tekniske sentere utgjør ryggraden i den europeiske infrastrukturen CLARIN. Én av disse er CLARINO Bergen Centre som nå har blitt resertifisert som et anerkjent CLARIN type B senter. Dette betyr at Bergen har fått fornyet tillitt som en viktig node i CLARIN-nettverket. Som en del av sertifiseringen har senteret i Bergen for første gang fått kvalitetsstempelet CoreTrustSeal.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.