Related projects

Archives

Oppstartmøtet 4. juni 2012

CLARINO avholdt sitt oppstartmøte 4. juni i Nasjonalbiblioteket, Oslo (Google MapsOpenstreetmap). Program:

 • 10:30 Åpning
 • 10:35 Steven Krauwer (Univ. Utrecht): CLARIN ERIC status, goals and plans
 • 11:15 Pause
 • 11:30 Koenraad De Smedt (UiB): CLARINO status, mål og plan for år 1
 • 12:15 Lunsj
 • 13:00 Gisle Andersen og Marita Kristiansen (NHH): WP7
 • 13:20 Svein Arne Solbakk (NB): WP2
 • 13:40 Anders Lund (Uninett AS): WP3
 • 14:00 Christian-Emil Ore (UiO): WP4
 • 14:20 Janne Bondi Johannessen (UiO): WP5
 • 14:40 Koenraad De Smedt og Karin Rydving (UiB): WP1
 • 15:00 Pause
 • 15:20 Paul Meurer (Uni): WP6
 • 15:40 Stephan Oepen (UiO): WP8 og WP9
 • 16:10 Trond Trosterud (UiT): WP10
 • 16:30 Koenraad De Smedt og Maria Makolska (UiB): WP11
 • 16:50 Slutt
 • 19:00 Middag