Related projects

Archives

Nytt C-senter

TROLLing (The Tromsø Repository of Language and Linguistics) er blitt sertifisert som et C-senter i CLARIN. Den europeiske katalogen VLO (Virtual Language Observatory) inneholder nå metadataposter fra TROLLing. NB: I løpet av året kommer CLARIN sannsynligvis til å endre navn på de ulike sentertypene.

Leave a Reply