Related projects

Archives

CLARINO deltar på DSpace workshop

Hemed Ali Hemed Al Ruwehy (Universitetsbiblioteket i Bergen) deltok på en workshop om CLARIN DSpace som ble avholdt i Praha 8.–10. november 2016. Målet med møtet var å starte et samarbeid mellom minst 7 land om å tilpasse DSpace som datadepot for CLARIN.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.