Related projects

Archives

Forskere må dele data

“Camilla Stoltenberg mener datadeling er så viktig at hun kan tenke seg en nasjonal dataplan, etter inspirasjon fra Nasjonal transportplan.
– Det er enormt viktig med datadeling. Det er helt avgjørende for at forskningen skal bli bedre, mer sannferdig, mer åpen, at vi skal ta den i bruk. Jeg ser på data og datadeling som veibygging. Det må til for at forskningen skal blomstre og utvikle seg videre.”
Les hele saken i Forskerforum 10. mai 2016 her.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.