Related projects

Archives

Infrastrukturutlysningen har kommet

NFR har publisert sin utlysning om infrastruktur med frist 13. oktober 2010. Utlysningen omfatter alle typer infrastruktur, inkl. avansert vitenskapelig utstyr, store utstyrsfasiliteter, eInfrastruktur, samt tilrettelegging av vitenskapelige databaser og samlinger. Ordningen finansierer også norsk deltakelse i konstruksjonsfasen av ESFRI, bl.a. CLARIN.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.