Related projects

Archives

Ny utlysning med frist 1. sep. 2010 — utsatt til 13. oktober

Forskningsrådet har en nyhet om neste utlysning av midler til forskningsinfrastruktur vil ha søknadsfrist 1. september 2010 (utsatt til 13. oktober). De nasjonale konsortiene som planlegger det norske bidraget til realisering av forskningsinfrastrukturer på ESFRI Roadmap, må søke på lik linje med øvrige søkere.

Slike søknader må være godt koordinert med arbeidet under Preparatory Phase og må inneholde konkrete planer for utformingen av den norske infrastrukturen det søkes om og den internasjonale deltagelsen.

Etter utlysningen i 2010 antas neste utlysning å bli i 2012.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.