Related projects

Archives

Møtet om CLARIN 18. juni i Oslo

Det avholdes et heldagsmøte i Oslo 18. juni om fremtidig nasjonal deltagelse i CLARIN.  Foreløpig program er som følger:

  1. Formiddag: representanter fra NFR, EU, CLARIN-NL og D-SPIN.
  2. Ettermiddag: representanter fra norske forskningsmiljøer.  Diskusjon.

Tilreisende partnere i NO-CLARIN kan bruke reisemidler fra prosjektet.  Se egen side om møtet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.